Naša misia

Naším poslaním je šíriť šťastie, spojiť sa a starať sa o naše komunity, spoločne rásť a oslavovať spojenia, vďaka ktorým je život sladší.

Naša vízia

Našou víziou je byť miestom vášho výberu, aby ste si vychutnali lahodné donuty so svetovou kávou a vytvorili radostné a nezabudnuteľné spomienky, ktoré sa majú zdieľať so svojimi blízkymi. Usilovne pracujeme na tom, aby sme sa stali popredným medzinárodným „love brandom“ a zároveň si zachovali naše princípy rastu, kvality, vášne a odhodlania.

My sme EVOLÚCIA donutiek. Našou víziou je stať sa TOP 10 najlepšou značkou globálne.

Naše hodnoty

Naše základné hodnoty sú stelesnené v našej kultúre, duchu a odhodlaní robiť to, čo považujeme za správne. Pomáhajú nám rozhodnúť sa vo všetkom, čo robíme, od samého začiatku nášho pečenia šišiek až po okamih, keď sa rozlúčime s našimi hosťami.&

 • Prístup "Zákazník je kráľ"

  Naši zákazníci sú na prvom mieste a podľa toho sme aj nastavili náš prístup. Zákazníci sú centrom našich donutiek.

 • Usilovanie sa o kvalitu a dokonalosť

  Donuty sú to, čo robíme najlepšie. Našim záväzkom je starať sa o najchutnejší donut love brand na svete!

 • Jeden tím

  Všetci sme iní, máme jedinečný talent a vytvárame celistvú mozaiku pri našom spojení. Rastieme vzájomnou podporou, súdržnosťou a spoločnými cieľmi.

 • Personálna dokonalosť

  Všetko to začína jednou osobou. Ak skutočne chceme uspieť, všetko sa musí urobiť na 110%. Vždy.

 • Myslíme udržateľne

  Záleží nám na našej planéte. Rázne si uvedomujeme, že musíme robiť rozhodnutia, ktoré majú dlhšiu návratnosť, ako táto generácia dovidí. Našu činnosť smerujeme k tomu aby sme nechali túto planétu zdravú a zelenú pre naše budúce generácie.

 • Spraviť rozdiel

  Chceme mať vplyv na našu komunitu, na našich zákazníkov, na našich zamestnancov, a na náš svet. Chceme ľudí rozvíjať. Činy sú silnejšie ako slová.

 • Jednota

  Investovanie do ľudí a starostlivosť o seba navzájom. Veríme v spravodlivé zaobchádzanie a príležitosti pre všetkých. Medzi ľuďmi rôznej národnosti, pohlavia, rasy alebo kultúry nerobíme žiadny rozdiel. Veríme v silu jednoty, rozmanitosti a rovnosti.

 • Inovácie

  Robiť to iným spôsobom. Iné príchute, iné nástroje. Žijeme kreativitou. Konáme s odvahou, búrame "status quo" a hľadáme nové spôsoby, ako môžeme vzájomné rásť s brandom La Donuteria.