Milovníci donutiek, sme neuveriteľne vďační za vašu neustálu podporu a chceme vám vysloviť veľké ĎAKUJEME s vzrušujúcim darčekom! Predstavujeme súťaž La Donuteria, kde môžete vyhrať úžasné ceny a zároveň si pochutnávať na svojich obľúbených maškrtách!

Tu je to, čo je pripravené pre 3 šťastných výhercov:
Víťaz 1: Apple AirPods
Víťaz 2: Poukážky v hodnote 100€ La Donuteria
Víťaz 3: Poukážky v hodnote 50€ La Donuteria

Ako sa zapojiť do súťaže:
1) Sledujte @la_donuteria_official na Instagrame
2) Nakúpte aspoň za 10€ v ktorejkoľvek predajni La Donuteria a uschovajte si účtenku 🧾
3) Napíšte do komentára posledné 4 číslice čísla účtenky pod týmto príspevkom 🔢
4) Označte svojich priateľov milujúcich donutky! 🙌

Čím viac účteniek nazbierate, tým väčšiu šancu máte na výhru! 🍩🚀Každou originálnu účtenkou sa môžete zapojiť v separátnom komentári.

⏰ Súťaž trvá do 18.6.2023 – 23:59. Výhercovia budú náhodne vybraní a vyhlásení na našej stránke na Instagrame.

Veľa šťastia a ešte raz vám ďakujem, že ste súčasťou rodiny La Donuteria! 🍩❤️

Všeobecné podmienky súťaže:

Spôsobilosť:
Odmeny La Donuteria sú otvorené pre zákonných obyvateľov Slovenska vo veku od 18 rokov alebo starších v čase vstupu. Zamestnanci a zástupcovia spoločnosti La Donuteria, jej materskej spoločnosti, dcérskych spoločností, pridružených spoločností, reklamných a propagačných agentúr a ktokoľvek, kto sa podieľa na správe alebo realizácii súťaže, ako aj ich najbližší rodinní príslušníci, nie sú oprávnení zúčastniť sa.

Obdobie súťaže:
Súťaž začína 10.5.2023 a končí 18.5.2023 o 23:59 (miestneho Slovenského času). Príspevky prijaté mimo “Obdobia súťaže” nebudú zaradené do súťažného žrebovania. Losovanie prebehne najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia “Obdobia súťaže”.

Ako sa zapojiť:
Aby sa účastníci mohli zúčastniť súťaže, musia:
(a) sledovať @la_donuteria_official na Instagrame,
(b) nakúpiť v hodnote aspoň 10 € v ktorejkoľvek predajni La Donuteria
(c) v komentári uviesť posledné 4 číslice svojho účtovného bloku.
(d) označiť v komentári aspoň dve osoby.

Každý kvalifikovaný nákup v hodnote 10 € alebo viac sa počíta ako jeden vstup. Viacnásobné položky sú povolené, ale každá položka musí byť spojená so samostatným nákupom a potvrdením. La Donuteria môže odmietnuť udeliť výhercovi cenu v prípade, že sa nebude vedieť preukázať skutočným pokladničným bločkom, alebo nesplní ďalšie podmienky súťaže uvedené vyššie.

Ceny:
Celkovo budú traja (3) výhercovia. Ceny sú nasledovné:
Víťaz 1: Apple AirPods
Víťaz 2: poukážky La Donuteria v hodnote 100 €
Víťaz 3: poukážky La Donuteria v hodnote 50 €

Výber výhercov:
Výhercovia budú náhodne vybraní zo všetkých oprávnených príspevkov prijatých počas “Obdobia súťaže”. Výber uskutoční La Donuteria do 3 pracovných dní po skončení “Obdobia súťaže”. Vybraní výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom priamej správy na Instagrame a musia odpovedať do 5 pracovných dní, aby si mohli uplatniť svoju cenu.

Overenie:
Od víťazov sa môže vyžadovať, aby predložili doklad totožnosti, vek, trvalý pobyt a spôsobilosť, ako aj doklad o kúpe vo forme originálu účtenky. Neposkytnutie požadovanej dokumentácie môže mať za následok diskvalifikáciu a prepadnutie ceny.

Podmienky výhry:
Ceny sú neprenosné, nevratné a nie je možné ich vymeniť za hotovosť alebo iné produkty alebo služby. Akékoľvek náklady, dane alebo výdavky spojené s prijatím alebo použitím ceny sú výhradnou zodpovednosťou víťaza. Spoločnosť La Donuteria si vyhradzuje právo nahradiť cenu rovnakej alebo vyššej hodnoty, ak sa inzerovaná cena stane nedostupnou.

Osobné údaje:
Účasťou v súťaži účastníci súhlasia so zhromažďovaním, používaním a zverejňovaním svojich osobných údajov v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti La Donuteria a príslušnými zákonmi o ochrane údajov.

Všeobecné podmienky:
Účasťou v súťaži účastníci súhlasia s tým, že budú viazaní týmito Všeobecnými podmienkami La Donuteria, ktoré sú konečné a záväzné vo všetkých záležitostiach súvisiacich s Giveaway. Spoločnosť La Donuteria si vyhradzuje právo zrušiť, pozastaviť alebo upraviť odmenu či ponuku, ak podvod, technické poruchy alebo akýkoľvek iný faktor, ktorý nemôže ovplyvniť, naruší integritu alebo správne fungovanie súťaže.

Platné právo:
Na odmenu sa vzťahujú všetky štátne a miestne zákony a predpisy Slovenskej Republiky. Akékoľvek spory vyplývajúce alebo súvisiace so súťažou sa budú riešiť podľa príslušného zákonníka.